Visualització de contingut web

Com buscar i descarregar dades

Utilitza el catàleg de cerques i descàrregues per a conèixer les dades disponibles en la IDEV, els serveis a través dels quals pots accedir a les dades, i els formats de descàrrega dels mateixos.

MANUAL D'USUARI DEL CATÀLEG DE CERCA I DESCÀRREGA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE LA IDEV

A nivell funcional, el catàleg de cerca i descàrrega d'informació geogràfica és una web de cerca de dades espacials i serveis web de mapes, catalogats dins del servidor de metadades de la IDEV.

A més, es permet la descàrrega de dades geoespacials de diverses maneres: descàrrega directa, descàrrega per full, descàrrega per retallada lliure, retallada per municipi, etc.

MÈTODES DE CERCA

El catàleg de cerca i descàrrega consta de diversos mètodes de cerca i explotació de dades i serveis web de mapes:Buscador genèric per text lliure. En la capçalera de la web, hi ha una caixa de cerca on es pot buscar qualsevol text o paraula clau.

  • Cerca de dades espacials per tema. Totes les dades i serveis estan catalogats dins de 27 temes. En la pàgina principal de la web es poden veure el llistat de temes i es pot accedir a tots els elements de cada tema.

Els resultats es mostren en l'última pestanya "Resultats", on es llisten els serveis web i dades espacials resultat dels processos de cerca esmentats anteriorment. En el llistat es permet veure la informació descriptiva de l'element i accedir a la interfície de descàrrega, sempre que estiga disponible per a l'element.

CERCA PER TEXT LLIURE

En la part superior dreta es troba un requadre de text, en el qual l'usuari pot introduir un text lliure per a buscar metadades coincidents. Clicant el botó "Intro" es realitzarà la consulta i es mostraran els resultats.

També en la part superior dreta es troba el selector d'idioma de l'aplicació.

CERCA DE DADES ESPACIALS PER TEMA

En la primera càrrega el catàleg es mostra en la pestanya "Temes".

En la part de la llista temàtica de dades geogràfiques i serveis veiem els 27 temes en els quals es classifiquen les dades disponibles. Si algun tema es troba en color gris i no s'hi pot clicar és perquè no hi ha dades disponibles per al tema en concret en aquest moment.

Fent clic sobre qualsevol tema en color blau accedirem a les dades corresponents.

En el cas que hi haguera algun tema que tinguera subtemes, aquests es mostraran en la part superior en la pestanya de resultats, i també es podrà clicar sobre aquests subtemes per a filtrar només les dades del subtema corresponent.

RESULTATS

En la pestanya "Resultats" es mostraran els resultats de la cerca que hàgem realitzat. Els resultats es mostren "plegats", de manera que es mostren el títol i els formats de distribució disponibles, de manera que puguem visualitzar els resultats ràpidament.

Per a desplegar-los o tornar a plegar-los només cal fer clic sobre la fila del títol de la dada corresponent.

Des del desplegable de la part superior dreta es poden ordenar els resultats per popularitat, títol i any de publicació.

        

Quan despleguem una dada podem veure la seua descripció, data de publicació, llicència d'ús i diversos enllaços en forma de botons.

Des del primer botó blau (Metadades) podem accedir a la informació de la metadada en el servidor de catàleg  de metadades.

Des del botó blau de "Visor" podem accedir a visor de mapes amb el recurs determinat carregat per a poder visualitzar-lo.

Amb el botó blau de WMS o WFS podem accedir les adreces URL dels serveis OGC.

 

Amb els botons verds accedim a la descàrrega del recurs, en els diferents formats (SHP, DXF, KML, GEOJSON, ECW, TIF, etc.).

Les descàrregues poden ser directes, per selecció de full, per retallada de límit municipal o polígon definit per l'usuari.

  • Descàrrega directa: descàrrega de fitxer
  • Descàrrega per full, es descarregaran d'un en un després de seleccionar-les sobre el gràfic de distribució de fulls del producte i clicar en el botó 'descarregar'.  

                 

  • Descàrrega per retallada de poligon o de municipi: En aquest cas s'ha de seleccionar un polígon i definir-ne els vèrtexs fent clic sobre el mapa, per a tancar el polígon es pot fer doble-clic o fent clic sobre el primer vèrtex.  Si no es vol seleccionar per polígon es pot seleccionar un municipi mitjançant la llista desplegable, introduint-lo per text o buscant-lo en la llista.  Per a acabar el procés s'haurà d'introduir una adreça de correu electrònic a la qual s'enviarà un correu amb un enllaç per a descarregar el resultat quan estiga disponible.