Visualització de contingut web

El Geoportal IDEV

Què és el geoportal de la IDEV?

https://idev.gva.es és el geoportal de la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana, portal que permet trobar, veure, conéixer i descarregar la informació geogràfica valenciana.

Els objectius del geoportal IDEV, com a component de la IDE Valenciana, són:

  • Incloure les eines que permeten trobar, veure, conéixer i descarregar els conjunts de dades geogràfiques inclosos en la IDEV i els seus serveis web associats, de manera que siga accessible per a qualsevol ciutadà o administració, en la mesura que siga possible en base a geoserveiss que complisquen les normes, els estàndards i les especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.

  • Informar els usuaris de la IDEV sobre els nous conjunts de dades integrats i novetats.

  • Informar les administracions sobre el procés per a compartir les seues dades.

  • Informar les administracions sobre els conjunts de dades afectats i requeriments per al compliment de la Directiva INSPIRE.

Què puc trobar en el geoportal de la IDEV?

En el geoportal de la IDEV trobaràs la informació geogràfica de les administracions valencianes que comparteixen les seues dades.

Entenem com a informació geogràfica tota aquella que continga un component geogràfic (coordenades, adreça postal, terme municipal, comarca, codi INE, referència cadastral…), que es pot tractar no sols de mapes de tipus habitual, sinó de qualsevol base de dades que preveja aquest component i que, per tant, permet la seua representació sobre el territori valencià, com poden ser per exemple la informació estadística diversa o inversions en matèria sanitària.

La informació geogràfica té associada serveis web estàndard i no estàndard que ens permetran obtindre informació sobre les característiques de les dades geogràfiques disponibles i, veure aquestes dades en aplicacions externes a la IDEV (altres visors o SIG), i serveis web que permeten descarregar la informació per a poder usar-la sense connexió a internet.

En la IDEV s'han tingut en compte en el desenvolupament de serveis els estàndards Open Geospatial Consortium (OGC), sobre en el qual es basa el desenvolupament de les infraestructures de dades espacials, per a oferir en temps real accés a la informació geogràfica de què disposa, però algunes dades espacials a més compleixen els requisits de la Directiva INSPIRE, que permeten la interoperabilitat de les dades.

A més de les dades geogràfiques i els serveis associats, el geoportal IDEV disposa d'un visor que permet veure les dades sense eixir del geoportal, i una pàgina de recerca i descàrrega d'aquestes amb diversos filtres per a facilitar-hi l'accés.

Per a l'usuari expert el geoportal disposa d'informació de suport per a la creació de dades harmonitzades, metadades i serveis segons els requeriments INSPIRE, així com accés al catàleg de metadades i la llista de serveis.

 

Per què et pot interessar el geoportal d'IDEV?

Com a institució pública

Les administracions públiques valencianes usaran la IDEV com una eina per a compartir informació i difondre-la entre els usuaris potencials, tant interns com externs, i contribuiran així a l'optimització de recursos, una gestió més eficient i rendible, i per tant un millor servei al ciutadà.

L'ús dels serveis de la IDEV permet a l'Administració un accés eficaç a la informació, de manera que s'assegura el nivell d'actualització a aquell que defineix el propietari de la informació publicada, sempre accessible, sempre actualitzat.

Així mateix, la utilització d'informació geogràfica comuna en els distints serveis de l'Administració permet obtindre posteriorment un major rendiment de les dades, ja que augmenten els processos d'anàlisi de dades interdepartamentals.

La base de dades de publicació de la IDEV es troba centralitzada en la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El manteniment i actualització de la informació és responsabilitat del propietari de la informació que disposarà de bases de dades descentralitzades per a mantindre-les i actualitzar-les, així com d'accés a les seues dades en la base de dades de publicació IDEV.

 

Com a usuari professional o particular

El geoportal li permetrà descobrir i accedir als conjunts de dades públiques i serveis espacials de la IDEV, i reutilitzant-los per a desenvolupar els seus projectes de manera més ràpida i eficient.