Visualització de contingut web

Geoportal IDEV

El Geoportal IDEV és el Geoportal oficial de la Generalitat que garanteix l'accés, la reutilització i la interoperabilitat de la cartografia i informació geogràfica de la Comunitat Valenciana.

 

Els objectius principals del Geoportal IDEV, com a component de la IDE Valenciana són:

 

  •  Incloure les eines que permeten a qualsevol ciutadà o administració trobar, veure, conéixer i descarregar els conjunts de dades i serveis geogràfics de la IDE Valenciana
  •  Que tant les dades conjuntes de dades com els serveis geogràfics complisquen les normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.
  •  Proporcionar funcionalitats d'interés general (visor de cartografia, visors temàtics, catàleg de dades, nomenclàtor, descàrrega de dades, etc.) secundant-se en els serveis de la IDE Valenciana.
  •  Donar a conéixer les novetats o notícies referents a la IDE Valenciana i a la disponibilitat en Internet de nous conjunts de dades o geoserveis

 

La informació espacial existent en el Geoportal IDEV s'amplia i actualitza constantment a partir de les dades geogràfiques subministrades des de cada departament de la Generalitat que requereix per a la consecució dels seus objectius i competències de la generació de noves dades espacials i/o l'actualització dels ja existents.

El Geoportal IDEV està dirigit tant a usuaris especialitzats com a qualsevol persona o organització pública o privada que tinga la necessitat de consultar mapes o informació geogràfica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de manera àgil i senzilla.

 

 

¿Què podem trobar en el Geoportal IDEV?

 

En el geoportal de la IDEV trobaràs la informació geogràfica de les administracions valencianes que comparteixen les seues dades.

Entenem com a informació geogràfica tota aquella que continga una component geogràfica (coordenades, adreça postal, acabe municipal, comarca, codigo INE, referència cadastral, etc.), podent-se tractar no sols de mapes a l'ús, sinó de qualsevol base de dades que contemple aquesta component i que per tant permet la seua representació sobre el territori valencià.

La informació geogràfica que es troba en el Geoportal IDEV té associats serveis web estàndard i no estàndard que permeten obtindre informació sobre les característiques de les dades geogràfiques disponibles, veure aquestes dades en aplicacions externes a la IDEV com poden ser altres visors o Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) o la descarregar de la informació per a poder usar-la sense connexió a internet.

En la creació dels serveis de la IDEV s'han tingut en compte els estàndards Open Geospatial Consortium (OGC), permetent la interoperabilitat entre dades.

A més de les dades geogràfiques i els serveis associats, el geoportal IDEV disposa del Visor de Cartografia que permet accedir a totes les dades, i al Catàleg de cerca i descàrrega d'aquests.