notícies

« Ves enrere

Actualització cartogràfica forestal

Actualització cartogràfica forestal

S'ha actualitzat la cartografia de "Instruments Tècnics de Gestió Forestal", tant en la seua versió de perímetres, com de divisió dasocràtica. Així mateix, s'ha inclòs una nova capa denominada "Plans tècnics de Gestió Forestal". S'ha actualitzat també la informació documental vinculada a aquestes capes. 
 
Aquesta informació, dependent de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, es troba dins del visor cartogràfic de la Generalitat, en el node temàtic de "Medi ambient", en l'apartat "Forestal".
 
Esta cartografia es d'ús intern.