SERVICIOS ESTÁNDAR

Es tracta dels estàndards establits per empreses i organitzacions que en el cas de serveis amb funcionalitats espacials són definits principalment pel Open Geospatial Consortium (OGC). Es tracta d'estàndards oberts i interoperables dins dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i de la World Wide Web (WWW), amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi d'informació geogràfica.

Qualsevol persona pot accedir a mapes i dades en la web a través de serveis OGC utilitzant una aplicació client que suport aquest tipus de serveis, principalment aplicacions GIS d'escriptori . L'aplicació client realitza peticions de serveis a altres ordinadors o servidors disponibles a través de xarxa. Aquest client ha d'estar connectat a internet per a poder accedir i gestionar la sol·licitud de recursos..

Els usuaris cada vegada trobem més aplicacions clients d'aquesta mena de serveis, tractant-se de visors que funcionen amb un navegador i que no requereixen de cap instal·lació prèvia Visor de Cartografia de la Generalitat, IDEVapi, Visor de la IDEE, …, així com Sistemes d'Informació Geogràfica (Qgis, gvSIG, ArcGis, ...).

Els serveis OGC que habitualment s'ofereixen són:
  • Serveis de Mapes WMS (Web Map Services): Permeten la visualització de mapes i la seua informació de manera dinàmica en el nostre navegador mitjançant una imatge de les dades. Ens permet conéixer les característiques del servei i opcionalment ofereix la possibilitat de consulta de la informació associada.
  • Serveis de fenòmens WFS (Web Feature Service): Permet la consulta de les dades geomètriques i alfanumèriques, així com la descàrrega de les dades espacials vectorials (punts, línies i polígons).
  • Serveis WCS (Web Coverage Service): Permeten accedir a informació de tipus ràster.
Actualment en la IDEV pots trobar, entre altres, el següents geoserveis estàndard:
 

SERVEIS WMS

 

CARTOGRAFIA DE REFERÈNCIA

TÍTOL URL
Nomenclàtor Toponímic Valencià https://terramapas.icv.gva.es/toponimia_base
Nomenclàtor Toponímic Valencià model INSPIRE http://catalogo.icv.gva.es/inspireICV/services/wmsGN?
Cartografia escala 1:5.000 (Sèrie CV05) https://terramapas.icv.gva.es/cv05
Cartografia escala 1:50.000 (Sèrie CV50) https://terramapas.icv.gva.es/cv50
Cartografia escala 1:100.000 (Sèrie CV100) https://terramapas.icv.gva.es/cv100
Data dels vols d'actualització de la cartografia de l'ICV https://terramapas.icv.gva.es/fechas_vuelo
Xarxa de transports de la Comunitat Valenciana (RTVC) https://terramapas.icv.gva.es/rtcv
Cuadrícules geogràfiques de la cartografia de l'ICV https://carto.icv.gva.es/arcgis/services/capas_generales/cuadriculas_ICV/MapServer/WMSServer
Unitats administratives de la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/0105_Delimitaciones
Xarxa d'estacions de referència GNSS (ERVA) https://terramapas.icv.gva.es/0102_ERVA
Xarxa de 4t ordre de la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/0102_Red4Orden

 

USOS DEL SÒL

TÍTOL URL
COSCV 2023 - Ocupació del Sòl en la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/04_COSCV
SIOSE 2005-2009-2011-2015 en la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/04_SIOSE
CORINE 1990-200-2006-2012-2018 en la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/04_CLC
LULUCF 2018 en la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/04_LULUCF

 

ORTOFOTOS

TÍTOL URL
Ortofoto de 1956 Comunitat Valenciana, pancromàtica i 50 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1956AMSB0050
Ortofoto de 1996 meitat nord de Castelló, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1996CASN0050
Ortofoto de 1997 franja sud de Castelló, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1997CASU0050
Ortofoto de 2000 de l'est de València , RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2000VAES0050
Ortofoto de 2002 de la meitat oest d'Alacant i València, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2002VAOS0050
Ortofoto de 2003 de Castelló, RGB i 50 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2003PCAS0050
Ortofoto de 2004 de València, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2004PVAL0050
Ortofoto de 2005 PNOA d'Alacant, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2005PALI0050
Ortofoto de 2005 PNOA de Castelló, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2005PCAS0050
Ortofoto de 2006 PNOA de València, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2006PVAL0050
Ortofoto de 2007 PNOA d'Alacant, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2007PALI0050
Ortofoto de 2007 PNOA de castelló, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2007PCAS0050
Ortofoto de 2008 PNOA de València, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2008PVAL0050
Ortofoto de 2009 PNOA d'Alacant, RGBI i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2009PALI0025
Ortofoto de 2009 PNOA de Castelló, RGBI i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2009PCAS0025
Ortofoto de 2010 de València, RGB i 35 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2010PVAL0035
Ortofoto de 2012 PNOA Comunitat Valenciana, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2012CVAL0050
Ortofoto de 2014 PNOA d'Alacant, RGB i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2014PALI0025
Ortofoto de 2015 PNOA de Castelló i València, RGB i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2015CAVA0025
Ortofoto de 2017 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2017CVAL0025
Ortofoto de 2018 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2018CVAL0025
Ortofoto de 2019 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2019CVAL0025
Ortofoto de 2020 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2020CVAL0025
Ortofoto de 2021 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2021CVAL0025
Ortofoto de 2022 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2022CVAL0025

 

IMATGES SENTINEL-2

TÍTOL URL
Agrupció d'imatges (RGB i IRG) C. Valenciana (06/07/2015-23/08/2023) https://terramapas.icv.gva.es/0204_sentinel2
 

SERVEIS WMTS

 

MAPES BASE

TÍTOL URL
Mapa base híbrid (RTCV i Toponimia) https://terramapas.icv.gva.es/mapabase_hibrid
Mapa de relleu https://terramapas.icv.gva.es/mapabase_isohipsas
Mapa base topogràfic https://terramapas.icv.gva.es/mapabase_topografico
Mapa base escala de grisos https://terramapas.icv.gva.es/mapabase_topografico_grises
Mapa base bàsic https://terramapas.icv.gva.es/mapabase_basico

 

USOS DEL SÒL

TÍTOL URL
COSCV 2023 - Cobertura d'Ocupació del Sòl en la Comunitat Valenciana https://terramapas.icv.gva.es/04_COSCV_3857

 

ORTOFOTOS

TÍTOL URL
Ortofoto de 1956 Comunitat Valenciana, pancromàtica i 50 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1956AMSB0050_3857
Ortofoto de 1996 meitat nord de Castelló, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1996CASN0050_3857
Ortofoto de 1997 franja sud de Castelló, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_1997CASU0050_3857
Ortofoto de 2000 de l'est de València, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2000VAES0050_3857
Ortofoto de 2002 de la meitat oest d'Alacant i València, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2002VAOS0050_3857
Ortofoto de 2003 de Castelló, RGB i 50 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2003PCAS0050_3857
Ortofoto de 2004 de València, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2004PVAL0050_3857
Ortofoto de 2005 PNOA d'Alacant, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2005PALI0050_3857
Ortofoto de 2005 PNOA de Castelló, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2005PCAS0050_3857
Ortofoto de 2006 PNOA de València, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2006PVAL0050_3857
Ortofoto de 2007 PNOA d'Alacant, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2007PALI0050_3857
Ortofoto de 2007 PNOA de castelló, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2007PCAS0050_3857
Ortofoto de 2008 PNOA de València, RGBI i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2008PVAL0050_3857
Ortofoto de 2009 PNOA d'Alacant, RGBI i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2009PALI0025_3857
Ortofoto de 2009 PNOA de Castelló, RGBI i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2009PCAS0025_3857
Ortofoto de 2010 de València, RGB i 35 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2010PVAL0035_3857
Ortofoto de 2012 PNOA Comunitat Valenciana, RGB i 50 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2012CVAL0050_3857
Ortofoto de 2014 PNOA d'Alacant, RGB i 25 cm de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2014PALI0025_3857
Ortofoto de 2015 PNOA de Castelló i València, RGB i 25 cm de resolució http://terramapas.icv.gva.es/0202_2015CAVA0025_3857
Ortofoto de 2017 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2017CVAL0025_3857
Ortofoto de 2018 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2018CVAL0025_3857
Ortofoto de 2019 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2019CVAL0025_3857
Ortofoto de 2020 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2020CVAL0025_3857
Ortofoto de 2021 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2021CVAL0025_3857
Ortofoto de 2022 Comunitat Valenciana, RGBI i 25 cm. de resolució https://terramapas.icv.gva.es/0202_2022CVAL0025_3857