Visualització de contingut web

Serveis Web

Com buscar i utilitzar els serveis web

Per a accedir als serveis web oferits des de la IDEV podeu accedir al llistat de serveis del catàleg de metadades o bé si desitgeu conéixer l'existència d'un conjunt de dades específiques i els serveis existents d'aquestes dades podeu consultar-ho des de la pàgina de cerques i descàrregues on podreu copiar la URL del servei associat a les dades.

 Les URL dels diversos serveis s'ofereixen des dels diferents nodes IDE.

Com connectar amb serveis WMS i WFS amb Arcgis, Qgis i GvSig.

Com connectar WMS en Google Earth.