XYaForestal

1. Descripció del servei

El servei rep les coordenades XY d'un punt en un sistema de referència específic (EPSG) a través d'una URL del tipus https://descargas.icv.gva.es/00/geoprocesos/xyaforestal?x=732000.25&y=4356000.32&epsg=25830 i retorna el les capes de temàtica forestal que intersecten en aquest punt. Actualment el servei retorna la demarcació forestal.

• Paràmetres d'entrada obligatoris:

  •  x -> Coordenada X o longitud
  •  y -> Coordenada Y o latitud

 

• Paràmetre d'entrada opcional:

  •  epsg -> (opcional) Sistema de referència de les coordenades introduides (EPSG). Per defecte 25830.

 

 

 

Resultat tornat pel servei XYaForestal

 

2. Descripció dels camps resultat

  •  tipo: Demarcació forestal
  •  nombre: Nom del municipi
  •  provincia: Nom de la província

 

3. Exemples d'ús

  •  3.1 Cas general

 

URL: https://descargas.icv.gva.es/00/geoprocesos/XYaForestal.php?x=732000.25&y=4356000.32&epsg=25830

 

{

    "serviceName": "XYaForestal",

    "serviceDescription": "El servicio recibe unas coordenadas de un punto en un sistema de referencia específico y devuelve las capas de temática forestal que intersectan en ese punto. Las capas de temática forestal son: Demarcación forestal.",

    "serviceParameters": "x -> Coordenada X o longitud| y -> Coordenada Y o latitud| epsg (opcional) -> Sistema de refencia de las coordenadas. Por defecto 25830.",

    "serviceOwner": "@Institut Cartogràfic Valencià",

    "serviceInfo": "https://icv.gva.es",

    "response": {

        "success": true,

        "numResults": 1,

        "results": [

            {

                "tipo": "Demarcación forestal",

                "nombre": "Polinyà del Xúquer/Alzira",

                "provincia": "VALENCIA"

            }

        ]

    }

}