Serveis Geoprocessos

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna dades cadastrals associades a aquest punt d'entrada, un enllaç al Visor de la IDEV centrat en el punt i un enllaç a informació de parcel·la i immobles de la Seu Electrònica del Cadastre. 

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna el municipi d'intersecció i la línia més pròxima junt amb la seua distància. També torna un enllaç al Visor de la IDEV centrat en el punt. 

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna la demarcació forestal.

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna els espais protegits que intersecten amb aquest punt.