Serveis Geoprocessos

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna dades cadastrals associades a aquest punt d'entrada, un enllaç al Visor de la IDEV centrat en el punt i un enllaç a informació de parcel·la i immobles de la Seu Electrònica del Cadastre. 

Aquest servei rep unes coordenades d'un punt en un sistema de referència específic i torna el municipi d'intersecció i la línia més pròxima junt amb la seua distància. També torna un enllaç al Visor de la IDEV centrat en el punt.